Civilization 6

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

جنگ های امپراتور هند، چاندراگوپتا در Civilization 6 : Rise and Fall

شاید تا کنون نام پادشاهان کهن هند را نشنیده باشید اما چاندراگوپتا بی شک یکی از امپرانوران ماندگار تاریخ است. او حالا راه Civilization 6 را در پیش گرفته تا یک بار برای همیشه هند را زیر یک پرچم متحد سازد. نسخه ی ششم بازی « تمدن» یعنی Civilization 6 ...

جنگ های امپراتور هند، چاندراگوپتا در Civilization 6 : Rise and Fall