Cliff

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

الگوبرداری مایکروسافت و فیس بوک از پروژه مرده مایکروسافت باب سال 1995

در طول هفته گذشته، هم  فیس بوک و هم مایکروسافت چشم انداز های جدیدی را برای آینده فعالیت های مرتبط با واقعیت مجازی، مورد بحث و بررسی قرار دادند. از نظر هر دو شرکت، واقعیت مجازی به عنوان یکی از موضوعات مطرح فناوری در سال های آینده مطرح خواهد شد. ...

الگوبرداری مایکروسافت و فیس بوک از پروژه مرده مایکروسافت باب سال 1995