Cloud Job Discovery

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

فاز جدیدی از فعالیت سرویس Cloud Job Discovery گوگل، مبتنی بر یادگیری ماشین

گوگل امروز اعلام کرد که سرویس Cloud Job Discovery این شرکت، وارد مرحله بتا خود شده است و همچنین این شرکت تایید کرد که سرویس Cloud Job Discovery در حال حاضر برای آژانس‌های کاریابی و سامانه‌های متقاضیان کار در دسترس است. همچنین برای سایت‌های کاریابی  نیز در حال حاضر امکان استفاده ...

فاز جدیدی از فعالیت سرویس Cloud Job Discovery گوگل، مبتنی بر یادگیری ماشین