Command Prompt

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

چگونه پسورد ویندوز را با استفاده از کد دستوری عوض کنیم

علاوه بر اینکه می‌توان با دستورات و گزینه‌های موجود در ویندوز نسبت به تغییر پسورد ویندوز اقدام کرد، راه‌های دیگری برای زمان‌هایی که این امکلان میسر نیست وجود دارد. ما به شما نوشتن دستور را پیشنهاد می‌کنیم که ادامه آن را توضیح خواهیم داد. 

چگونه پسورد ویندوز را با استفاده از کد دستوری عوض کنیم