Commuter

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

قیمت نهایی و تاریخ عرضه رسمی ژاکت هوشمند گوگل و Levi اعلام شد

تقریبا دو سال از انتشار خبر همکاری گوگل و Levi برای تولید ژاکت هوشمند می گذرد. در این مدت شایعات زیادی به گوش رسید و هر کدام خبر از ویژگی تازه ای در خصوص این محصول جذاب می دادند. در نهایت، گوگل با انتشار خبر رسمی تاریخ و قیمت نهایی ...

قیمت نهایی و تاریخ عرضه رسمی ژاکت هوشمند گوگل و Levi اعلام شد