connected home

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

اشیاء قابل برنامه ریزی در خانه های ما باور سامسونگ است

هوشمند کردن اشیاء پیرامون ما، هدفی که سامسونگ با جدیت دنبال می کند و در پی تسخیر آینده ی آن است. کمپانی عظیم سامسونگ در حال درو کردن جوایز مختلف به عنوان بزرگ ترین تولید کننده ی دستگاه های اندرویدی می باشد. اما نگرش تک بعدی که صرفا بر تولید ...

اشیاء قابل برنامه ریزی در خانه های ما باور سامسونگ است