copycat

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

بدافزار CopyCat به 14 میلیون دستگاه اندرویدی آسیب رسانده است

ویروس کپی کت ( copycat) میلیون ها سیستم اندرویدی آپدیت نشده را آلوده کرده است. این بدافزار برنامه های جعلی و تقلبی را در سیستم های اندرویدی شما نصب می کند.

بدافزار CopyCat  به  14 میلیون دستگاه اندرویدی آسیب رسانده است