Core Temp 1.9

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

نظارت بر دمای سیستم تان با نسخه جدید نرم افزار Core Temp 1.9

برنامه Core Temp یک ابزار مفید است که به شما برای نظارت بر رایانه های شخصی تان کمک می کند. روش کار این برنامه منحصر به فرد است.  این برنامه توانایی نمایش هر هسته سیستم را به صورت جداگانه دارد و می تواند وضعیت هر پردازنده در سیستم شما را ...

نظارت بر دمای سیستم تان با نسخه جدید نرم افزار Core Temp 1.9