Corey Gaspur

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

Corey Gaspur طراح بازی های Mass Effect و Dragon Age در گذشت

Corey Gaspur کوری گسپور ، طراح بازی های مثل Mass Effect 2 ، 3 ، Dragon Age: Origins و Anthem درگذشت. تیم BioWare در این رابطه نوشت: متاسفانه ما مجبور هستیم این خبر ناگوار را به شما بدهیم که امروز دوست و همکارمان کوری گسپور را از دست دادیم. او ...

Corey Gaspur طراح بازی های Mass Effect و Dragon Age در گذشت