Creature from the Black Lagoon

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

9 فیلم کلاسیک که بازسازی می شوند و 11 تا که احتمال بازسازی شان وجود دارد

با توجه به این که صنعت فیلم‌سازی هالیوود و دنیا پرشده از دنباله، ریبوت و بازسازی عناوین گذشته، تصمصیم داریم 20 ریمیک که در پروسه ساخت یا در حد شایعه جریان دارند را مورد بررسی قرار دهیم.

9 فیلم کلاسیک که بازسازی می شوند و 11 تا که احتمال بازسازی شان وجود دارد