CrossHelmet

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

فناوری هایی که هنوز قادر به خرید آن نیستیم: کلاه ایمنی هوشمند

در هر لحظه، تقریباً یک میلیون دالر تبلیغاتی در وب وجود دارد. با یک نگاه گذرا به بهترین پروژه های جدید Kickstarter و Indiegogo، شما در می یابید که پروژه های عجیب، بلا استفاده و کاملاً احمقانه در این مجموعه ها کم نیست. البته در این میان پروژه های واقعی برجسته هوشمند ...

فناوری هایی که هنوز قادر به خرید آن نیستیم: کلاه ایمنی هوشمند