Croteam

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

در Serious Sam 4 Planet Badass با 100.000 دشمن به شکل همزمان می‌ جنگید

بر اساس دمویی که از Serious Sam 4 Planet Badass در نمایشگاه E3 2018 ارائه شد، در این بازی حدود 100.000 دشمن به صورت همزمان روی صفحه رندر می‎شوند.

در Serious Sam 4 Planet Badass با 100.000 دشمن به شکل همزمان می‌ جنگید