Crusader Kings: Jade Dragon

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

Crusader Kings II: Jade Dragon

Crusader Kings  یا شاهان جنگ های صلیبی یکی از بازی های برجسته ی سال های اخیر با سبک استراتژیک است.  داستان این بازی در قرون وسطی اتفاق می افتد. Crusader Kings  توسط شرکت Paradox Development Studio ساخته شده است. نسخه ی دوم این بازی استراتژیک Crusader Kings II همانند نسخه ...