cryptojacking

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

کریپتوجکینگ منجر به کاهش سرعت و عمر باتری گوشی‌‌ های اندرویدی می شود

استفاده از سخت‌افزار دیگران بدون اجازه آن‌ها برای استخراج ارز دیجیتال را کریپتوجکینگ می‌گویند که این روزها بسیار شایع شده است. اگر دستگاه اندرویدی شما هدف یک کریپتوجکینگ قرار بگیرد، عمر مفید باتری آن کاهش می‌یابد.

کریپتوجکینگ منجر به کاهش سرعت و عمر باتری گوشی‌‌ های اندرویدی می شود