dada center

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

فیسبوک اولین دیتا سنتر خود در آسیا را در سنگاپور راه اندازی می کند

فیسبوک اولین دیتا سنتر خود در آسیا را در یک ساختمان جدید یک میلیارد دلاری در سنگاپور راه‌اندازی خواهد کرد. این کشور به دلیل داشتن زیرساخت‌های لازم، به عنوان اولین پایگاه فیسبوک در آسیا انتخاب شده است.

فیسبوک اولین دیتا سنتر خود در آسیا را در سنگاپور راه اندازی می کند