Dark Devotion

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

بازی دو بعدی Dark Devotion مبارزاتی سخت را در معابد خوفناک وعده می دهد

Dark Devotion نام یک بازی اکشن دو بعدی است که بازیکنان باید برای پشت سر گذاشتن مراحلش تک تک حرکات دشمنان را زیر نظر داشته باشند و با سنجش تمامی آن ها، تصمیم بگیرند. دشمنان بازی از سیستم های پیچیده ای برای حمله ها و حرکاتشان استفاده کرده و بازیکنان باید ...

بازی دو بعدی Dark Devotion مبارزاتی سخت را در معابد خوفناک وعده می دهد