DarkHotel

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

حمله هکرها به Wi-Fi هتل با ارسال Malware

اینکه هتلی که انتخاب کرده اید، اینترنت رایگان ارائه می‌دهد به این معنا نیست که Wi-Fi امنی دارد. گروهی از هکرها که هدف آنها شبکه Wi-Fi هتل ها می‌باشد با ارسال یک Malware ، شبکه اینترنت برخی از هتل ها را مورد حمله قرار می‌دهند. این گروه به نام DarkHotel ...

حمله هکرها به Wi-Fi هتل با ارسال Malware