DarkTrace

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

رسپبری پای کامپیوتر کوچکی که برنده بهترین جایزه مهندسی بریتانیا شد

رسپبری پای مدتی هست که در دنیای فناوری به نامی شناخته شده تبدیل شده است و تنها با نگاهی به میزان فروش این کامپیوتر کوچک در بازارهای جهانی می‌توانید به این موضوع پی ببرید.  ولی چیزی که اکنون بیش از پیش باعث شده تا نام رسپبری پای بر سر زبان‌ها ...

رسپبری پای کامپیوتر کوچکی که برنده بهترین جایزه مهندسی بریتانیا شد