Debian

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

بروزرسانی های Debian نسخه 8 و 9 در جهت رفع باگها و انتشار ISO های جدید

در روز شنبه پروژه Debian دو آپدیت جدید را برای Debian 9 و Debian 8  معرفی کرده و آنها را به ترتیب به  9.1 و 8.9 ارتقا داده است. این بروز رسانی ها چندان قابل توجه نیستند؛ آنچا جالب است اینست که  این بروزرسانی ها همراه با نرم افزارهای patched ...

بروزرسانی های Debian  نسخه 8 و 9 در جهت رفع باگها و انتشار ISO های جدید