Def Jam: Fight for NY

3 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

10 رپری که دوست داریم در بازی Def Jam جدید حاضر باشند

با توجه به پست توییت یک ماه پیش Def Jam Recordings در مورد ادامه بازی Def Jam: Fight for NY فهرست رپرهایی که می‌توانند در قسمت جدید بازی حضور داشته باشند را با هم مرور خواهیم کرد.

10 رپری که دوست داریم در بازی Def Jam جدید حاضر باشند

آیا دنباله Def Jam: Fight For NY ساخته خواهد شد؟

استودیوی Def Jam Recording به تازگی تصویری در صفحه توییتر رسمیش پست کرده که به دنباله‌ای برای سری مبارزه‌ای Def Jam: Fight For NY اشاره دارد.

آیا دنباله Def Jam: Fight For NY ساخته خواهد شد؟

10 برتر: بهترین بازی های مهجور که سزاوار توجه بیشتری بودند

در این مطلب به 10 بازی مهجور برتر می‌پردازیم و عناوینی را مورد بررسی قرار خواهیم داد که علی‌رقم ویژگی‌های مثبتی که داشتند آن طور که باید تحویل گرفته نشدند.

10 برتر: بهترین بازی های مهجور که سزاوار توجه بیشتری بودند