Defiance

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

شوتر علمی- تخیلی Defiance 2050 تابستان امسال منتشر می شود

Defiance، بازی (MMO) آنلاین کلان شوتر Trion در سال 2013 مطمئناً بازی شسته و رفته و خوبی بود. بازی یکی از بهترین نقد ها در شبکه استیم را دریافت کرد. سایت pcgamer در نقدش در مورد بازی نوشت: «از آن گونه لذت هایی نیست که برای همگان توصیه کنیم». اما ...

شوتر علمی- تخیلی Defiance 2050 تابستان امسال منتشر می شود