delete sent messages

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

امکان پاک کردن پیام ارسال شده در واتس آپ

واتس آپ امکان جدید دیگری به این شبکه پیام رسان اضافه کرده است. کاربران این شبکه اجتماعی می توانند از این پس، بعد از ارسال پیام برای سایر کاربران، آن را ادیت کرده و یا پاک کنند. برخی پیام ها هستند که شما از ارسال آن پشیمان می شوید و ...

امکان پاک کردن پیام ارسال شده در واتس آپ