draining your battery

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

هر اپلیکیشن چند درصد از شارژ باتری گوشی شما را مصرف می کند؟

شاید برای شما هم جالب باشد بدانید هر اپلیکیشن روی گوشی هوشمندتان چند درصد از شارژ باتری شما را مصرف می کند؟ کدام برنامه باعث تخلیه شارژ گوشی تان می شود و کدام برنامه کم مصرف ترین برنامه شما است؟ نسخه جدید اندروید با به روز رسانی های موثر و ...

هر اپلیکیشن چند درصد از شارژ باتری گوشی شما را مصرف می کند؟