Driverless Cars

2 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

کمپانی بوش نوعی فناوری ابری برای خودروهای خودران را تا سال 2020 ارائه می‌ کند

کمپانی بوش (Bosch) قرار است نوعی فناوری ابری ارائه کند که می‌تواند اطلاعات آب و هوایی را بین خودروهای خودران به اشتراک بگذارد. بوش این کار را با همکاری شرکت فنلاندی Foreca انجام می‌دهد.

کمپانی بوش نوعی فناوری ابری برای خودروهای خودران را تا سال 2020 ارائه می‌ کند

گوگل یک شهر ساختگی برای آزمایش اتومبیل های خودران خود ایجاد کرده است

برخی از بزرگ ترین چالش ها که الگوریتم های خود ران با آن مواجه می شوند، در نظر گرفتن شرایط روزانه ای است که کاربران در محیط اطراف خود با آن رو به رو می شوند. همان طور که ماشین های ربات در خیابان های قلعه رانندگی می کنند، یک ...

گوگل یک شهر ساختگی برای آزمایش اتومبیل های خودران خود ایجاد کرده است