fiber

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

با فناوری زوج تابیده نوری، سرعت اینترنت بالاتر را تجربه کنید

همانطور که می‌دانید خطوط فیبرهای نوری دارای نرخ سرعت بالایی در انتقال داده هستند؛ ولی همین فناوری یعنی فیبر نوری هم محدودیت ها و مسایل خودش را دارد. مثلا در اتصالات،  شما هنوز مجبور به استفاده از کابل هستید. با این حال، محققان راهی به عنوان جایگزین این نوع کابل ...

با فناوری زوج تابیده نوری، سرعت اینترنت بالاتر را تجربه کنید