FIFA18

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

همه چیز درباره ی جام جهانی فوتبال الکترونیکی فیفا و جام جهانی 2018

مسابقات فوتبال مجازی فیفا نه تنها یکی از رویدادهای مهم در دنیای بازی های الکترونیکی است، بلکه به یکی از بزرگ ترین رویدادهای دنیای فناوری تبدیل شده که هر سال ده ها میلیون نفر از سراسر جهان را درگیر خود می سازد. در این مطلب شما را مختصرا با شکل ...

همه چیز درباره ی جام جهانی فوتبال الکترونیکی فیفا و جام جهانی 2018