Final Destination

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

بازسازی فیلم Final Destination با نویسندگان فیلم های Saw ساخته می شود

بنا بر اطلاعات به‌دست‌آمده، سری فیلم‌های قدیمی و خونین مقصد نهایی (Final Destination)، قرار است بازسازی شوند و این کار به دست نویسندگان فیلم‌های اره (Saw) انجام می‌گیرد.

بازسازی فیلم Final Destination با نویسندگان فیلم های Saw ساخته می شود