fingerprints

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

 قلب شما، رمز عبور جدید شما خواهد بود! اسکن چهره و اثر انگشت را فراموش کنید

رمز عبور یک سیستم یکی از مسایلی است که کاربران با آن درگیر می شوند. همان طور که می دانید آیفون X قرار است با فناوری جدید تشخیص چهره، به بازار بیاید. اما خبر داغ تر این است که یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه بوفالو در حال حاضر ابزار جدید ...

 قلب شما، رمز عبور جدید شما خواهد بود! اسکن چهره و اثر انگشت را فراموش کنید