Firmware

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

مشکلاتی در به روز رسانی Firmware اپل و تاثیر آن بر 3000 کامپیوتر مک!

Firmware یا همان میان افزار اپل، در به روز رسانی جدید خود مساله آسیب پذیری نسبت به هکرهای پیشرفته را داشته است. به دلیل وجود این آسیب پذیری، تقریبا 3000 کامپیوتر مک تحت تاثیر قرار گرفته اند. گروهی از محققان Duo Security نشان دادند که مشکلاتی درباره به روز رسانی ...

مشکلاتی در به روز رسانی Firmware اپل و تاثیر آن بر 3000 کامپیوتر مک!