Flipping Death

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

Flipping Death به شکل فیزیکی برای کنسول های PS4 و Nintendo Switch عرضه می شود

بازی Flipping Death آخرین ساخته استودیو Zoink Games می باشدکه با شباهت زیاد به اثر طنز و موفق قبلی این استودیو, Stick it To The Man برای اولین معرفی رسمی اش آماده می شود. تیم سازنده Flipping Death از سال 2017 روی این پروژه کار می کند و بنا به ...

Flipping Death به شکل فیزیکی برای کنسول های PS4 و Nintendo Switch عرضه می شود