Fluent Design System

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

اپلیکیشن Xbox در ویندوز 10 بروزرسانی سیستم طراحی روان را دریافت کرد

چند ماه بعد از اینکه شرکت مایکروسافت از طراحی زبان جدیدی با نام ” سیستم طراحی روان” ( Fluent Design System )  که انقلابی بعد از مترو UI به شمار می رفت  خبر داد، حال  اپلیکیشن های بیشتری بعد از اپلیکیشن ” گروو موزیک ” ((Groove Music این بروزرسانی را ...

اپلیکیشن Xbox در ویندوز 10 بروزرسانی  سیستم طراحی روان را دریافت کرد