Frank Marshall

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

آیا جرمی رنر و مت دیمون در یک فیلم Bourne باهم همبازی خواهند شد؟

طبق گفته‌های تهیه‌کننده سری فیلم‌های Bourne یعنی فرانک مارشال، جرمی رنر و مت دیمون در یک فیلم هرگز باهم همبازی نخواهد شد. فیلم جدید این سری با بازی جرمی رنر، در مراحل اولیه ساخت خود قرار دارد و فعلاً خبری از تاریخ اکران آن نیست.

آیا جرمی رنر و مت دیمون در یک فیلم Bourne باهم همبازی خواهند شد؟