Frank West

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

پیوستن کاراکترهای Spider-Man و Frank West به آخرین فهرست بازی ‘ Marvel vs Capcom ’

بازی های جنگی همانند کتابهای کومیک  مستعد تغییرات بسیاری هستند. Nintendo در Super Smash Bros اینکار را با موفقیت انجام داده است. در این سری ها کاراکترهای متفاوت  از بازی های مختلف نظیر Street Fighter  و Fire Emblem  برای مبارزه در Wii U و 3DS دور هم جمع شده اند. ...

پیوستن کاراکترهای Spider-Man و Frank West به آخرین فهرست بازی ‘ Marvel vs Capcom ’