FUT

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

برای FIFA 18 دست به جیب شوید

کمپانی EA سال هاست که با بازی FIFA در زمینه ی بازی های ورزشی و رشته ی فوتبال توپ طلا را مال خود کرده و به این راحتی ها آن را به هیچکس حتی PES نمی دهد. سال های پیش هنگامی که قابلیت های تیم داری و امکان خرید و ...

برای FIFA 18 دست به جیب شوید