G Suit

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

جیمیل و G Suit با تغییرات جدید به روز می شوند

گوگل به‌تازگی توانسته تغییرات زیادی را در برنامه جیمیل و G Suit اعمال کند. این تغییرات به کاربردی بودن آن‌ها کمک بسیاری کرده و امنیت موردنیاز را نیز تا حدبالایی ارتقا داده است.

جیمیل و G Suit با تغییرات جدید به روز می شوند