Game of Throne

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

چرا بهتر است سریال بازی تاج و تخت قبل از انتشار کتاب بادهای زمستان به پایان برسد

طرفداران مجموعه کتاب های پرطرفدار «ترانه یخ و آتش» باید مدت بیشتری برای انتشار جلد ششم آن یعنی «بادهای زمستان» منتظر بمانند. اما آیا نمی توان این مساله را به فال نیک گرفت؟ خبرها از جرج آر. آر. مارتین نویسنده ترانه یخ و آتش حاکی از آنست که جلد ششم ...

چرا بهتر است سریال بازی تاج و تخت قبل از انتشار کتاب بادهای زمستان به پایان برسد