Game of Thrones - A Telltale Games Series

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

10 برتر: ده رمان تعاملی برتر که تجربه‌ای سینمایی ارائه می‌کنند

با توجه به عرضه بازی Detroit Become Human در هفته گذشته تصمیم گرفتیم که 10 برتر این هفته را اختصاص دهیم به 10 رمان تعاملی برتر و بازی‌هایی را معرفی کنیم که در قالب فیلم یا رمان روایت می‌شوند.

10 برتر: ده رمان تعاملی برتر که تجربه‌ای سینمایی ارائه می‌کنند