gameboy

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

Tech Hunters به بررسی کنسول های بازی نیتندو و تغییراتی که این کنسولها می توانستند به وجود آوردند می پردازد

کمپانی نیتندو می داند که چگونه ی نگرش مردم راجع به بازی های ویدئویی تغییر دهد. همانطور می دانید که میلیون ها نفر از گیمرها از کنسول بازی سوئیچ استفاده می کنند، کنسول ایی  که بازی های A + را بر روی آن قرار می گیرد. خیلی ها کنسولی که ...

Tech Hunters به بررسی کنسول های بازی نیتندو و تغییراتی که این کنسولها می توانستند به وجود آوردند می پردازد