Gear

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

ثبت اختراع کنترل کننده های VR سامسونگ که قادر به ردیابی موقعیت دست هستند

ثبت اختراع جدید سامسونگ نشان می دهد که احتمالا این شرکت در حال کار بر روی کنترل کننده های مغناطیسی جدیدی برای هدست و Gear خود می باشد. این اختراع در اواخر ماه دسامبر به ثبت رسیده و در اوایل این هفته منتشر گردید که در آن جزئیات بیشتری  را ...

ثبت اختراع کنترل کننده  های VR سامسونگ که قادر به ردیابی موقعیت دست هستند