gender equality

2 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

زورآزمایی زنان با مردان؛ ۴ حوزه شغلی در انحصار زنان

امروزه زنان با سرعت قابل‌توجهی سراغ شغل‌هایی می‌روند که تا پیش از این در انحصار مردان بودند و عملکردی همردیف با مردان و چه بسا بهتر از آن‌ها دارند.

زورآزمایی زنان با مردان؛ ۴ حوزه شغلی در انحصار زنان

آیا اپل در استخدام نیروی انسانی خود برابری جنسیتی را رعایت می کند؟

وقتی موضوع برابری جنسیتی پیش می آید، به نظر می رسد از آنجایی که اپل شرکتی با ساختاری نوین و به روز کار می کند، برابری جنسیتی از نظر تعداد کارمندان و پرسنل این شرکت رعایت شده باشد. با این وجود گویا اپل از این زاویه یعنی تعداد پرسنل خانم ...

آیا اپل در استخدام نیروی انسانی خود برابری جنسیتی را رعایت می کند؟