Glucose

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

برچسبی برای اندازه‌گیری قند خون بیماران دیابتی هنگام انجام فعالیت های ورزشی

مانیتورینگ و اندازه‌گیری قند خون بیماران دیابتی اغلب با روش های تهاجمی و نسبتاً دردناکی همراه است که چندان خوشایند بیماران نیست. اما به تازگی محققین دانشگاه ایالتی نیویورک شیوه‌ی آسانتری را برای این کار ابداع کرده‌اند که شامل استفاده از نوار کاغذی برچسب مانندی است که بر روی پوست ...

برچسبی برای اندازه‌گیری قند خون بیماران دیابتی هنگام انجام فعالیت های ورزشی