Google Cast

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

نسخه جدید کروم کست گوگل با تغییرات حداقلی معرفی شد

شرکت گوگل شب گذشته در کنار گوشی‌ های پیکسل 3 و تبلت پیکسل اسلیت از نسل سوم دانگل کروم کست (Chromecast) نیز رونمایی کرد.

نسخه جدید کروم کست گوگل با تغییرات حداقلی معرفی شد