google chrome V69

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

به گفته گوگل، لاگین خودکار در مرورگر کروم 69 نمایشی است

با انتشار کروم 69 نگرانی‌های زیادی از سوی بسیاری کاربران در مورد نکاتی امنیتی در لاگین کردن مطرح شد. حال گوگل و دست اندرکاران گوگل کروم در این باره توضیح می‌دهند که کاربران نباید نگران باشند.

به گفته گوگل، لاگین خودکار در مرورگر کروم 69 نمایشی است