Google deletes old backups

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

اگر دو ماه از سیستم اندرویدی خود استفاده نکنید گوگل فایل های شما را پاک می کند

اگر به مدت دو ماه از سیستم اندرویدی خود استفاده نکنید ،گوگل فایل های بک آپ یا فایل های پشتیبان شما را پاک می کند. خیلی اوقات ممکن است که تلفن اندرویدی شما خراب شود یا آنرا به تعمیرگاه فرستاده باشید و یادتان رفته باشد آنرا پس بگیرید و یا ...

اگر دو ماه از سیستم اندرویدی خود استفاده نکنید گوگل فایل های شما را پاک می کند