Google Photoes

2 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

تشخیص چهره حیوانات توسط گوگل فوتوز

یکی از ویژگی‌های گوگل فوتوز ، امکان تشخیص چهره است. بر اساس این قابلیت، می‌توانید تا تصویر چهره افراد را در تصاویر خود مشخص کرده و بر اساس آن دسته بندی و جستجو کنید. بوسیله این ویژگی ، می‌توانید راحت‌تر تصویر به جستجوی تصویر یکی از اعضای خانواده یا دوستان ...

تشخیص چهره حیوانات توسط گوگل فوتوز

ذخیره ویدئوها توسط گوگل فوتوز جهت لوگیری از مصرف زیاد حجم اینترنت

برای شما هم میزان حجم استفاده شده از اینترنت در زمان مشاهده فیلم به صورت آنلاین، یک دغدغه است؟ گوگل این دغدغه کاربران را دیده و قابلیت جدیدی را به گوگل فوتوز اضافه کرده است. بر اساس این قابلیت، فیلم هایی که در گوگل فوتوز یک بار دیده اید ، ...

ذخیره ویدئوها توسط گوگل فوتوز جهت لوگیری از مصرف زیاد حجم اینترنت