Google Prompt

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

تلاش گوگل جهت ترغیب کاربران به استفاده از شیوه‌ی Prompt به جای SMS برای تایید هویت دو مرحله‌ای

در ژوئن سال گذشته بود که گوگل شیوه‌ی جدیدی به نام Prompt را برای تایید هویت دو مرحله‌ای (two-step verification) جهت ورود به حساب گوگلی کاربران معرفی نمود و در فوریه امسال بهینه سازی‌هایی را بر روی آن صورت داد. در این روش کاربران می‌بایست دستگاه مرجعی را که غالباً ...

تلاش گوگل جهت ترغیب کاربران به استفاده از شیوه‌ی  Prompt به جای SMS برای تایید هویت دو مرحله‌ای