google sound widget

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

ویجت جستجوی گوگل به امکانات مختلف مجهز می شود

پاشنه ی آشیل سیستم عامل اندروید، امکان اعمال هرگونه تغییر دلخواه در آن است. این سبک از اندیشه های گوگل نشات می گیرد و اندروید تجلی آن است. کاربر می تواند تمامی قسمت های نرم افزار دستگاه را به سلیقه ی خود عوض کند، چیزهایی را به آن اضافه یا ...

ویجت جستجوی گوگل به امکانات مختلف مجهز می شود