Google Voice

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

گوگل ویس پشتیبانی از پیام های ویدیویی و صوتی را تست می کند

نسخه سال 2014 نرم افزار گوگل ویس (Google Voice)، تنها می‌توانست پیام‌های چندرسانه ای تصویری را باز کند. اما گوگل به تازگی تدابیری اندیشیده که پیام‌های چندرسانه‌ای ویدیویی و صوتی نیز بر روی این نرم افزار قابلیت اجرا داشته باشند.

گوگل ویس پشتیبانی از پیام های ویدیویی و صوتی را تست می کند