Gotham

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

شبکه فاکس تاریخ پخش فصل نهایی سریال Gotham را اعلام کرد

شبکه فاکس (FOX) تاریخ پخش تعدادی از مجموعه‌های تلویزیونی خود را اعلام کرد که در لیست منتشر شده، تاریخ پخش فصل نهایی سریال Gotham هم مشخص شده است. قرار است شخصیت بین (Bane) هم در این فصل حضور داشته باشد.

شبکه فاکس تاریخ پخش فصل نهایی سریال Gotham را اعلام کرد