GPGS

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

گوگل به پشتیبانی از سرویس بازی های خود در iOS خاتمه داد

اشتباه نکنید، گوگل از اپل متنفر نیست! اما گاهی گوگل یا هر کمپانی دیگری ناچار به اخذ تصمیمات دشوار برای رسیدن به نتیجه بهتر است. احتمالا دلیل اینکه دیگر سرویس بازی های گوگل پلی (GPGS) در iOS پشتیبانی نخواهد شد، همین موضوع است. این غول جستجو امروز سیاست کاری جدید ...

گوگل به پشتیبانی از سرویس بازی های خود در iOS خاتمه داد